Giải bài 4 trang 47 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 47 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

A-T-G-X-T-A-G-T-X

Trả lời:

  • Đoạn mạch gốc ban đầu có trình tự :A-T-G-X-T-A-G-T-X
  • Đoạn mạch đơn bổ sung với nó là:   T-A-X-G-A-T-X-A-G
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 47 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
29/08/2018    04:42 AM
29/08/2018    04:42 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu