Giải bài 4 trang 47 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 47 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

A-T-G-X-T-A-G-T-X

Trả lời:

  • Đoạn mạch gốc ban đầu có trình tự :A-T-G-X-T-A-G-T-X
  • Đoạn mạch đơn bổ sung với nó là:   T-A-X-G-A-T-X-A-G

doctailieu.com
Tải về
29/08/2018    04:42 AM
29/08/2018    04:42 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu