Giải bài 1 trang 47 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 47 SGK sinh học lớp 9 về đặc điểm cấu tạo của ADN

Đề bài: Đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN

Trả lời:

-  Phân tử  ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O , N và P

-   ADN thuộc loại đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtit thuộc  bốn loại: A, T, G, X.

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    22:51 PM
28/08/2018    22:51 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu