Giải bài 1 trang 47 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 47 SGK sinh học lớp 9 về đặc điểm cấu tạo của ADN

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài: Đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN

Trả lời:

-  Phân tử  ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O , N và P

-   ADN thuộc loại đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtit thuộc  bốn loại: A, T, G, X.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 47 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
28/08/2018    22:51 PM
28/08/2018    22:51 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu