Đáp án bài 6 trang 25 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 25 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Phương trình bậc nhất một ẩn

Đề bài

Giải bài toán trong Ví dụ 2 bằng cách chọn x là số chó.

Lời giải đáp án

Gọi số x là chó, với điều kiện x là số nguyên dương và nhỏ hơn 36

Khi đó, số chân chó là 4x

Vì cả gà và chó là 36 con nên số gà là 36 – x và số chân gà là 2(36 – x)

Tổng số chân là 100 nên ta có phương trình:

4x + 2(36 – x) = 100

⇔ 4x + 72 - 2x = 100

⇔ 2x = 28

⇔ x = 14 (thỏa mãn các điều kiện của ẩn)

Vậy số chó là 14(con)

⇒ Số gà là: 36 – 14 = 22(con)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 25 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    19:45 PM
20/08/2018    19:45 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu