Đáp án bài 6 trang 25 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 25 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Phương trình bậc nhất một ẩn

Đề bài

Giải bài toán trong Ví dụ 2 bằng cách chọn x là số chó.

Lời giải đáp án

Gọi số x là chó, với điều kiện x là số nguyên dương và nhỏ hơn 36

Khi đó, số chân chó là 4x

Vì cả gà và chó là 36 con nên số gà là 36 – x và số chân gà là 2(36 – x)

Tổng số chân là 100 nên ta có phương trình:

4x + 2(36 – x) = 100

⇔ 4x + 72 - 2x = 100

⇔ 2x = 28

⇔ x = 14 (thỏa mãn các điều kiện của ẩn)

Vậy số chó là 14(con)

⇒ Số gà là: 36 – 14 = 22(con)

doctailieu.com
Tải về
20/08/2018    19:45 PM
20/08/2018    19:45 PM
Back to top