Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 6 trang 24 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 24 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi 1

Giả sử hằng ngày bạn Tiến dành x phút để tập chạy. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị:

a) Quãng đường Tiến chạy được trong x phút, nếu chạy với vận tốc trung bình là 180m/ph.

b) Vận tốc trung bình của Tiến (tính theo km/h), nếu trong x phút Tiến chạy được quãng đường là 4500m.

Lời giải đáp án

a) Quãng đường Tiến chạy được là 180x (m)

b) Vận tốc trung bình của Tiến là: 4500/x (m/h)

Câu hỏi 2

Gọi x là số tự nhiên có hai chữ số (ví dụ x = 12). Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách:

a) Viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x (ví dụ 12 → 512, tức là 500 + 12);

b) Viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x (ví dụ 12 → 125, tức là 12 x 10 + 5).

Lời giải đáp án

a) số tự nhiên mới là: 5. 100 + x

b) số tự nhiên mới là: 10x + 5

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 6 trang 24 SGK Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    17:39 PM
20/08/2018    17:39 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu