Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 6 trang 158 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 158 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Phát biểu nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng.

Trả lời

- Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.

- Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau, mỗi photon mang năng lượng bằng hf

- Trong chân không, photon bay với tốc độ c = 3.108m/s dọc theo các tia sáng.

- Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát xạ và hấp thụ một phôtôn

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 6 trang 158 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    16:46 PM
20/08/2018    16:46 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu