Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 6 trang 158 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 158 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Phát biểu nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng.

Trả lời

- Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.

- Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau, mỗi photon mang năng lượng bằng hf

- Trong chân không, photon bay với tốc độ c = 3.108m/s dọc theo các tia sáng.

- Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát xạ và hấp thụ một phôtôn

doctailieu.com
Tải về
20/08/2018    16:46 PM
20/08/2018    16:46 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu