Đáp án bài 5 trang 99 sách giáo khoa hình học 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 99 SGK Toán hình học lớp 12

Đề bài

Cho tứ diện A B C D có cạnh A D vuông góc với mặt phẳng ( A B C ) .Biết rằng A C = A D = 4 c m , A B = 3 c m , B C = 5 c m .

a) Tính thể tích tứ diện A B C D .

b) Tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng ( B C D ) .

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 5 trang 99 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 99 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 99 sgk hình học lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top