Bài 55 trang 34 SGK Toán 8 tập 2

Bài 55 trang 34 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 55 trang 34 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 6 trang 34 SGK Toán 8 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức ôn tập chương 3: phương trình bậc nhất một ẩn đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 55 trang 34 SGK Toán 8 tập 2

Biết rằng g một dung dịch chứa \(50\)g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa \(20\%\) muối?

» Bài tập trướcBài 54 trang 34 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 55 trang 34 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng công thức để tính nống độ muối:

\(\text{Nồng độ phần trăm}= \dfrac{\text{khối lượng muối}}{\text{khối lượng dung dịch}}\times 100\%\)

  • Bước 1: Gọi khối lượng nước phải pha thêm là ẩn, đặt điều kiện cho ẩn.
  • Bước 2: Biểu diễn các đại lượng khác thông qua ẩn.
  • Bước 3: Lập phương trình biểu diễn mối liên hệ của ẩn và các đại lượng khác, giải phương trình.
  • Bước 4: Kết luận

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 55 trang 34 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Gọi \(x (g)\) là khối lượng nước phải pha thêm, với \(x > 0\)

Khối lượng dung dịch mới là \(200 + x \; (g)\)

Vì dung dịch mới có nồng độ \(20\%\) nên ta có phương trình:

\(\eqalign{ & {{50} \over {200 + x}} = {{20} \over {100}} \cr & \Leftrightarrow {{50} \over {200 + x}} = {1 \over 5} \cr & \Leftrightarrow {{5.50} \over {5\left( {200 + x} \right)}} = {{200 + x} \over {5\left( {200 + x} \right)}} \cr & \Rightarrow 250 = 200 + x \cr & \Leftrightarrow x = 250 - 200 \cr & \Leftrightarrow x = 50 \text{ (thỏa mãn)}\cr} \)

Vậy phải pha thêm \(50g\) nước thì được dung dịch chứa \(20\%\) muối.

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 55 trang 34 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X