Bài 5 trang 53 sgk Sinh 9

Đáp án trả lời câu hỏi bài 5 trang 53 sáchgiáo khoa Sinh học lớp 9 : Loại ARN nào có chức năng truyền đạt thông tin di truyền ?

Đề bài:

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

      a) t ARN 

      b) m ARN 

      c) r ARN 

      d) Cả 3 loại ARN trên.

Trả lời câu hỏi bài tập 5 trang 53 sgk Sinh học lớp 9

  • m ARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền
  • t ARN  có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã 
  • r ARN là thành phần cấu tạo nên các phân tử ri bô xôm 

Đáp án b.

» Tham khảo thêm: Câu hỏi thảo luận trang 51 sgk Sinh 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 53 sgk Sinh 9 để xem ở dưới đây
Tải về
30/08/2018    08:56 AM
30/08/2018    08:56 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu