Bài 5 trang 53 sgk Sinh 9

Đáp án trả lời câu hỏi bài 5 trang 53 sáchgiáo khoa Sinh học lớp 9 : Loại ARN nào có chức năng truyền đạt thông tin di truyền ?

Đề bài:

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

      a) t ARN 

      b) m ARN 

      c) r ARN 

      d) Cả 3 loại ARN trên.

Trả lời câu hỏi bài tập 5 trang 53 sgk Sinh học lớp 9

  • m ARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền
  • t ARN  có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã 
  • r ARN là thành phần cấu tạo nên các phân tử ri bô xôm 

Đáp án b.

» Tham khảo thêm: Câu hỏi thảo luận trang 51 sgk Sinh 9

doctailieu.com
Tải về
30/08/2018    08:56 AM
30/08/2018    08:56 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu