Bài 3 trang 53 sgk Sinh 9

Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 53 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Đề bài:

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mach 1: A-T-G-X-T-X-G

Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Trả lời câu hỏi bài tập 3 trang 53 sgk Sinh học lớp 9

  • Mạch 2 là mạch khuôn của phân tử ADN nên trình tự của mạch ARN sẽ tương tự trình tự nuclêôtit của mạch 1, chỉ khác là các nuclêôtit loại T sẽ được thay thế bằng các nuclêôtit loại U
  • Mạch ARN có trình tự các đơn phân như sau: A-U-G-X-U-X-G

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 53 sgk Sinh 9 để xem ở dưới đây
Tải về
30/08/2018    04:45 AM
30/08/2018    04:45 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu