Bài 3 trang 53 sgk Sinh 9

Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 53 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Đề bài:

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mach 1: A-T-G-X-T-X-G

Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Trả lời câu hỏi bài tập 3 trang 53 sgk Sinh học lớp 9

  • Mạch 2 là mạch khuôn của phân tử ADN nên trình tự của mạch ARN sẽ tương tự trình tự nuclêôtit của mạch 1, chỉ khác là các nuclêôtit loại T sẽ được thay thế bằng các nuclêôtit loại U
  • Mạch ARN có trình tự các đơn phân như sau: A-U-G-X-U-X-G

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
30/08/2018    04:45 AM
30/08/2018    04:45 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top