Câu hỏi thảo luận trang 51 sgk Sinh 9

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 51 sách giáo khoa Sinh học 9 : So sánh cấu tạo của ARN và ADN.

Đề bài:

Quan sát hình 17.1 và so sánh cấu tạo của ARN và ADN thông qua bảng 17.

Đặc điểm ARN ADN
Số mạch đơn      
Các loại đơn phân    

Trả lời câu hỏi thảo luận Sinh 9 trang 51 sgk

Bảng 17: So sánh ARN và ADN

Đặc điểm ARN ADN
Số mạch đơn   1 2
Các loại đơn phân A, U, G, X A, T, G, X

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 51 sgk Sinh 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu