Trả lời câu hỏi bài 1 trang 53 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 53 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài: Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc ARN và ADN

Trả lời

Đặc điểm ARN ADN
Số mạch đơn   1 2
Các loại đơn phân A, U, G, X A, T, G, X
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 1 trang 53 SGK sinh lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
30/08/2018    00:34 AM
30/08/2018    00:34 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu