Bài 5 trang 37 SGK Hóa học 12

Xuất bản: 18/07/2018 - Cập nhật: 24/09/2018 - Tác giả:

Tham khảo gợi ý cách giải và đáp án chi tiết bài tập 5 trang 37 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12.

Đề bài:

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

a) 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

b) 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

c)  1 kg saccarozơ.

Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn giải

Tính theo phương trình hóa học (dựa vào tỉ lệ về khối lượng) cụ thể như sau:

a) Tính lượng tinh bột có trong bột gạo

(C6H10O5)n + nH2O   H+→→H+  nC6H12O6

162n kg                                 180n kg

0,8 kg                                       x kg

=>x

b) Tính lượng xenlulozo có trong mùn cưa

(C6H10O5)n + nH2O  H+→→H+  nC6H12O6

162n kg                                 180n kg

0,5 kg                                       y kg

=>y

c)

C12H22O12 + H2O  H+→→H+  C6H12O6 + C6H12O6

Glucozơ      xenlulozơ

342 kg                                 180 kg

1 kg                                   z kg

=>z

Đáp án bài 5 trang 37 sgk Hóa học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 37 sgk hóa lớp 12

»» Xem bài tiếp theo: Bài 6 trang 37 SGK Hóa học 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM