Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 37 SGK Hóa học 12

Tham khảo gợi ý cách giải và đáp án chi tiết bài tập 5 trang 37 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12.

Đề bài:

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

a) 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

b) 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

c)  1 kg saccarozơ.

Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn giải

Tính theo phương trình hóa học (dựa vào tỉ lệ về khối lượng) cụ thể như sau:

a) Tính lượng tinh bột có trong bột gạo

(C6H10O5)n + nH2O   H+→→H+  nC6H12O6

162n kg                                 180n kg

0,8 kg                                       x kg

=>x

b) Tính lượng xenlulozo có trong mùn cưa

(C6H10O5)n + nH2O  H+→→H+  nC6H12O6

162n kg                                 180n kg

0,5 kg                                       y kg

=>y

c) 

C12H22O12 + H2O  H+→→H+  C6H12O6 + C6H12O6                         

                                       Glucozơ      xenlulozơ

       342 kg                                 180 kg

           1 kg                                   z kg

=>z

Đáp án bài 5 trang 37 sgk Hóa học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 37 sgk hóa lớp 12
 

»» Xem bài tiếp theo: Bài 6 trang 37 SGK Hóa học 12

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    22:19 PM
18/07/2018    22:19 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top