Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 2 trang 37 SGK hóa học 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 37 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Khi đốt cháy hoàn toàn một tập hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1 : 1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là chất nào trong các chất sau?

A. Axit axetic;                      B. Glucozơ;

C. Saccarozơ;                      D. Fructozơ.

Hướng dẫn giải

Viết PTHH khi đốt cháy các chất

Đáp án bài 2 trang 37 sgk hóa học lớp 12

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

nH2O : nCO2 = 1 : 1

Đáp án bài 2 trang 37 sgk hóa lớp 12
 

Đáp án B

» Bài tiếp theo: Sgk hóa học 12 - Bài 3 trang 37

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    16:42 PM
18/07/2018    16:42 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top