Bài 5 trang 26 SGK Hình học 12: Khái niệm khối đa diện

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 26 Sách giáo khoa Toán hình lớp 12

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông cân ở AAB=a . Trên đường thẳng qua C và vuông góc với mặt phẳng ( ABC ) lấy điểm D sao cho CD = a . Mặt phẳng qua C vuông góc với BD , cắt BD tại F và cắt AD tại E . Tính thể tích khối tứ diện CDEF theo a .

Hướng dẫn giải

+) Dựng các điêm F và E.

Hướng dẫn giải bài 5 trang 26 sgk hình học lớp 12
+) Sử dụng định lí Pitago và các hệ thức lượng trong tam giác vuông tính CE, EFDF.

Đáp án bài 5 trang 26 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 26 sgk hình học lớp 12

»» Xem bài tiếp theo: Bài 6 trang 26 SGK Hình học 12

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM