Bài 4 trang 25 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 25 sách giáo khoa toán hình học lớp 12.

Đề bài

Cho hìnhChóp S . ABC . TrênCác đoạn thẳng SA , SB, SC lần lượt lấy ba điểm A′ ,B′, C′ khác với S .Chứng minh rằng

Câu hỏi bài 4 trang 25 sgk hình học lớp 12

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 4 trang 25 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 4 trang 25 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 4 trang 25 sgk hình học lớp 12

Chú ý: Từ nay và sau chúng ta được sử dụng bài tập này như một kết quả và không cần chứng minh lại.

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM