Đáp án bài 3 trang 25 sách giáo khoa hình học 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 25 SGK Toán hình học lớp 12.

Đề bài.

Cho hình hộp ABCD . A′B′C′D′ . Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB′D′.

Hướng dẫn giải

+) Gọi S là diện tích đáy ABCD và h là chiều cao của khối hộp. Tính thể tích của khối hộp.

+) Chia khối hộp thành khối tứ diện ACB′D′ và bốn khối chóp A . A′B′D′,C.C′B′D′,B′.BACD′.DAC. Tính thể tích của bốn khối chóp A.A′B′D′,C.C′B′D′,B′.BAC và D′.DAC.

+) Suy ra Hướng dẫn giải bài 3 trang 25 sgk hình học lớp 12

+) Tính tỉ số thể tích.

Đáp án bài 3 trang 25 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 3 trang 25 sgk hình học lớp 12 phần 1

Gọi S là diện tích đáy ABCDh là chiều cao của khối hộp thì thể tích của khối hộp: ⇒ V = S.h Chia khối hộp thành khối tứ diện ACB′D′ và bốn khối chóp A.A′B′D′,C.C′B′D′,B′.BACD′.DAC.

Đáp án bài 3 trang 25 sgk hình học lớp 12 phần 2

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM