Bài 6 trang 26 SGK hình học 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 26 sách giáo khoa toán hình học lớp 12.
Mục lục nội dung

Đề bài

Cho hai đường thẳng chéo nhau dd′ . Đoạn thằng AB có độ dài a trượt trên d , đoạn thẳng CD có độ dài b trượt trên d′ . Chứng minh rằng khối tứ diện ABCD có thể tích không đổi.

Đáp án bài 6 trang 26 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 6 trang 26 sgk hình học lớp 12
» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 27 SGK Hình học 12

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM