Bài 2 trang 25 SGK hình học 12

Xuất bản ngày 02/07/2018 - Tác giả:

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 25 sách giáo khoa toán hình học lớp 12.

Đề bài

Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a .

Hướng dẫn giải

+) Chia khối bát diện đều thành hai khối chóp tứ giác đều.

+) Xác định chiều cao và áp dụng công thức tính thể tích khối chóp: Hướng dẫn giải bài 2 trang 25 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 2 trang 25 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 2 trang 25 sgk hình học lớp 12 phần 1

Chia khối tám mặt đều cạnh a thành hai khối chóp tứ giác đều cạnh a là E . ABCDF . ABCD . Xét chóp tứ giác đều E . ABCD . Gọi H là tâm hình vuông ABCD ta có: EH ⊥ ( ABCD ) .

Đáp án bài 2 trang 25 sgk hình học lớp 12 phần 2

Chú ý: Hình chóp đa giác đều có hình chiếu của đỉnh trên mặt đáy trùng với tâm mặt đáy.

» Tham khảo: Bài 5 trang 26 sgk Hình học 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM