Bài 2 trang 25 SGK hình học 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 25 sách giáo khoa toán hình học lớp 12.

Đề bài

Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a .

Hướng dẫn giải

+) Chia khối bát diện đều thành hai khối chóp tứ giác đều.

+) Xác định chiều cao và áp dụng công thức tính thể tích khối chóp: Hướng dẫn giải bài 2 trang 25 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 2 trang 25 sgk hình học lớp 12

Đáp án bài 2 trang 25 sgk hình học lớp 12 phần 1

Chia khối tám mặt đều cạnh a thành hai khối chóp tứ giác đều cạnh a là E . ABCDF . ABCD . Xét chóp tứ giác đều E . ABCD . Gọi H là tâm hình vuông ABCD ta có: EH ⊥ ( ABCD ) .

Đáp án bài 2 trang 25 sgk hình học lớp 12 phần 2

Chú ý: Hình chóp đa giác đều có hình chiếu của đỉnh trên mặt đáy trùng với tâm mặt đáy.

» Tham khảo: Bài 5 trang 26 sgk Hình học 12

Cập nhật ngày 26/09/2018 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM