Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 5 trang 169 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 169 SGK Lý học lớp 12.

Đề bài

Xét ba mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử hiđrô (H.33.2). Một phôtôn có năng lượng bằng EM - EK bay đến gặp nguyên tử này.

Câu hỏi bài 5 trang 169 sgk lý lớp 12
 

Nguyên tử sẽ hấp thụ phôtôn và chuyển trạng thái như thế nào?

A. Không hấp thụ.

B. Hấp thụ nhưng không chuyển trạng thái.

C. Hấp thụ rồi chuyển dần từ K lên L rồi lên M.

D. Hấp thụ rồi chuyển thẳng từ K lên M.

Hướng dẫn giải

Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử: Nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ được photon có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em thì nó sẽ chuyển lên trang thái dừng có năng lượng En

Trả lời

Đáp án D.

doctailieu.com
Tải về
22/08/2018    16:38 PM
22/08/2018    16:38 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu