Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 3 trang 169 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 169 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Trình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử ?

Hướng dẫn giải

- Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra một photon có năng lượng đúng bằng hiệu En  - E :

ε = hfnm = En  - E  

- Ngược lại, nếu năng lượng đang ở trong trạng thái có năng lượng (Em) mà hấp thụ được một photon có năng lượng đúng bằng hiệu  En  - E thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao  (En)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 169 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
22/08/2018    12:02 PM
22/08/2018    12:02 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu