Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 4 trang 169 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 169 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Trạng thái dừng là

A. Trạng thái êlectron không chuyển động quanh hạt nhân.

B. Trạng thái hạt nhân không dao động.

C. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.

D. Trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử.

Hướng dẫn giải

Sử dụng lí thuyết tiên đề về các trạng thái dừng của Bo

Trả lời

Đáp án D.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 4 trang 169 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
22/08/2018    14:47 PM
22/08/2018    14:47 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu