Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 5 trang 158 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 158 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Lượng tử năng lượng là gì?

Hướng dẫn giải

Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay một phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định được gọi là lượng tử năng lượng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 5 trang 158 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    14:55 PM
20/08/2018    14:55 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu