Giải toán lớp 12: Đáp án bài 5 trang 128 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 128 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong


a) y = x³ và y = x⁵ bằng

A. 0            B. -4            C. 1/6            D. 2
                     
b)  y = x + sinx và y = x ( 0 ≤ x ≤ 2 π ).

A. -4            B. 4            C. 0            D. 1

Hướng dẫn giải

+) Hình phẳng được giới hạn bởi đường các đồ thị hàm số y = f ( x ) ; y = g ( x ) và các đường thẳng x = a ; x = b ( a < b ) có diện tích được tính bởi công thức:   Hướng dẫn giải bài 5 trang 128 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 5 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 128 sgk giải tích lớp 12
 

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top