Giải toán lớp 12: Đáp án bài 5 trang 128 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 128 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong


a) y = x³ và y = x⁵ bằng

A. 0            B. -4            C. 1/6            D. 2
                     
b)  y = x + sinx và y = x ( 0 ≤ x ≤ 2 π ).

A. -4            B. 4            C. 0            D. 1

Hướng dẫn giải

+) Hình phẳng được giới hạn bởi đường các đồ thị hàm số y = f ( x ) ; y = g ( x ) và các đường thẳng x = a ; x = b ( a < b ) có diện tích được tính bởi công thức:   Hướng dẫn giải bài 5 trang 128 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 5 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 128 sgk giải tích lớp 12
 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 12: Đáp án bài 5 trang 128 SGK giải tích để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu