Đáp án bài 2 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 128 SGK Toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Câu hỏi bài 2 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Dựa vào công thức tính nguyên hàm cơ bản để tính nguyên hàm.

+) Hàm số f(x) là nguyên hàm của hàm số f(x) thì hàm số F(x)+C cũng là nguyên hàm của hàm số.

Đáp án bài 2 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Ta có:

Đáp án bài 2 trang 128 sgk giải tích lớp 12
 

Chọn đáp án D 
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu