Giải bài 4 trang 128 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 128 SGK giải tích lớp 12

Đề bài

Câu hỏi bài 4 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng các công thức biến đổi lượng giác.

+) Áp dụng phương pháp đổi biến để tính tích phân và so sánh.

Đáp án bài 4 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 128 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top