Bài 3 trang 128 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 128 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Câu hỏi bài 3 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Dùng phương pháp đưa vào vi phân để tính tích phân.

Đáp án bài 3 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Ta có

Đáp án bài 3 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Chọn đáp án B

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 128 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án để xem ở dưới đây
Tải về
22/06/2018    12:10 PM
22/06/2018    12:10 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu