Giải toán lớp 12: Đáp án bài 1 trang 128 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 128 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Câu hỏi bài 1 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng phương pháp đưa vào vi phân để làm bài toán hoặc sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ.
 

Đáp án bài 1 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Ta có

Hướng dẫn giải bài 1 trang 128 sgk giải tích lớp 12
Chọn đáp án C.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 12: Đáp án bài 1 trang 128 SGK giải tích để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu