Giải toán lớp 12: Đáp án bài 1 trang 128 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 128 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Câu hỏi bài 1 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng phương pháp đưa vào vi phân để làm bài toán hoặc sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ.
 

Đáp án bài 1 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Ta có

Hướng dẫn giải bài 1 trang 128 sgk giải tích lớp 12
Chọn đáp án C.

doctailieu.com
Tải về
Back to top