Bài 5 trang 91 SGK Toán 7

Hướng dẫn giải chi tiết và đáp án bài 5 trang 91 sách giáo khoa môn Toán lớp 7 tập 2

Đề bài

Tính số đo x trong mỗi hình 62, 63, 64:

Giải bài tập 5 trang 91  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Phương pháp giải

- Áp dụng tính chất hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau; hai góc đồng vị bằng nhau; hai góc trong cùng phía bù nhau.

- Áp dụng định lí tổng 3 góc trong tam giác.

- Áp dụng các tính chất của tam giác cân, tam giác vuông cân.

Lời giải và đáp án bài 5 tr. 91 sgk Toán lớp 7

a) ∆ABC có AC = AB, góc A = 90⁰ nên vuông cân tại A.

=> góc ACB = 45⁰

Mà ∆BCD cân tại C (do BC = CD) có góc ACB là góc ngoài tại C nên

góc ACB = 2x

=> x = 1/2 góc ACB = 1/2.45⁰

=> x = 22⁰30'

b) Vẽ tia Cx // BA (BA, Cx thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ BC)

=> Góc ABC = góc BCx = 27⁰

Mà góc xCD = góc BCD - góc BCx = 112⁰ - 27⁰ = 85⁰

Vì Cx //ED (vì cùng song song AB)

=> góc CDE = 85⁰

Vậy x = 85⁰

c) Vì AB // CD => góc BAC = 67⁰ (hai góc đồng vị)

∆ABC cân tại B (do AB = BC) nên góc ABC = 180⁰ - 2BAC = 180⁰ - 2.67⁰ = 46⁰

Vậy x = 46⁰

» Theo dõi lời giải đáp án Bài 6 trang 92 sgk Toán 7 và các bài tập môn Toán lớp 7 khác tại doctailieu.com

Tâm Phương (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X