Bài 5 trang 91 SGK Toán 7

Hướng dẫn giải chi tiết và đáp án bài 5 trang 91 sách giáo khoa môn Toán lớp 7 tập 2

Đề bài

Tính số đo x trong mỗi hình 62, 63, 64:

Giải bài tập 5 trang 91  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Phương pháp giải

- Áp dụng tính chất hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau; hai góc đồng vị bằng nhau; hai góc trong cùng phía bù nhau.

- Áp dụng định lí tổng 3 góc trong tam giác.

- Áp dụng các tính chất của tam giác cân, tam giác vuông cân.

Lời giải và đáp án bài 5 tr. 91 sgk Toán lớp 7

a) ∆ABC có AC = AB, góc A = 90⁰ nên vuông cân tại A.

=> góc ACB = 45⁰

Mà ∆BCD cân tại C (do BC = CD) có góc ACB là góc ngoài tại C nên

góc ACB = 2x

=> x = 1/2 góc ACB = 1/2.45⁰

=> x = 22⁰30'

b) Vẽ tia Cx // BA (BA, Cx thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ BC)

=> Góc ABC = góc BCx = 27⁰

Mà góc xCD = góc BCD - góc BCx = 112⁰ - 27⁰ = 85⁰

Vì Cx //ED (vì cùng song song AB)

=> góc CDE = 85⁰

Vậy x = 85⁰

c) Vì AB // CD => góc BAC = 67⁰ (hai góc đồng vị)

∆ABC cân tại B (do AB = BC) nên góc ABC = 180⁰ - 2BAC = 180⁰ - 2.67⁰ = 46⁰

Vậy x = 46⁰

» Theo dõi lời giải đáp án Bài 6 trang 92 sgk Toán 7 và các bài tập môn Toán lớp 7 khác tại doctailieu.com

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 91 SGK Toán 7 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    01:00 AM
17/08/2018    01:00 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu