Bài 48 trang 87 SGK Toán 9 tập 2

Bài 48 trang 87 SGK Toán 9 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 48 trang 87 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án bài 48 trang 87 SGK Toán 9 tập 2 mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức chương 3 phần hình học Toán 9 đã được học trên lớp về cung chứa góc.

Đề bài 48 trang 87 SGK Toán 9 tập 2

Cho hai điểm \(A, B\) cố định. Từ \(A\) vẽ các tiếp tuyến với đường tròn tâm \(B\) bán kính không lớn hơn \(AB\). Tìm quỹ tích các tiếp điểm.

» Bài tập trước: Bài 47 trang 86 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 48 trang 87 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Với đoạn thẳng \(AB\) và góc \(\alpha , \) \((0^0 < \alpha < 180^0)\) cho trước thì quỹ tích các điểm \(M\) thỏa mãn \(\widehat{AMB}=\alpha\) là hai cung chứa góc \(\alpha\) dựng trên đoạn \(AB.\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 48 trang 87 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bài 48 trang 87 SGK Toán 9 tập 2

Tiếp tuyến \(TA\) vuông góc với bán kính \(BT\) tại tiếp điểm \(T\).

Suy ra \( \widehat{ATB}=90^0\)

Do \(AB\) cố định nên quỹ tích của \(T\) là đường tròn đường kính \(AB\).

» Bài tiếp theo: Bài 49 trang 87 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 48 trang 87 SGK Toán 9 tập 2 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top