Bài 41 trang 121 SGK Toán 8 tập 2

Bài 41 trang 121 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 41 trang 121 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 41 trang 121 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 chương 4 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập diện tích xung quanh của hình chóp đều khác.

Đề bài 41 trang 121 SGK Toán 8 tập 2

Vẽ cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 125 để được hình chóp tứ giác đều.

a) Trong hình 125a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau?

b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác.

c) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp đều này là bao nhiêu ?

Đề bài 41 trang 121 SGK Toán 8 tập 2
 

» Bài tập trước: Bài 40 trang 121 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 41 trang 121 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng:

- Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.

- Định lí Pitago.

- Công thức tính diện tích toàn phần: \( S_ {tp} = S_{xq}+ S_{đ}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 41 trang 121 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Trong hình 125a có 4 tam giác cân bằng nhau.

b) Chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác:

 \(AH = \sqrt{AC^{2}- HC^{2}}\)

 \(= \sqrt{AC^{2}- {\left( {\dfrac{{BC}}{2}} \right)^2}}\)

 \(= \sqrt{10^{2}- {\left( {\dfrac{5}{2}} \right)^2}} = \sqrt{100-\dfrac{25}{4}} \)

 \(\approx  9,68\) \(cm\)  

c) Diện tích xung quanh hình chóp:

        \(S_{xq} = p. d =\dfrac{1}{2}.5.4.9,68 = 96,8\) \( (cm^2) \) 

Diện tích đáy:

        \( S_{đ} = 5^2 = 25 (cm^2) \) 

Diện tích toàn phần của hình chóp:

        \( S_ {tp} = S_{xq}+ S_{đ} = 96,8 + 25 = 121,8\) \((cm^2) \)

» Bài tập tiếp theo: Bài 42 trang 121 SGK Toán 8 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 41 trang 121 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
25/10/2019    13:22 PM
25/10/2019    13:22 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top