Bài 40 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

Bài 40 trang 92 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 40 trang 92 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 40 trang 92 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các dạng bài tập đường tròn khác.

Đề bài 40 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

Với compa, hãy so sánh các đoạn thẳng trong hình \(50\) rồi đánh cùng một dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Đề bài 40 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

» Bài tập trước: Bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 40 trang 92 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm
 
Cách so sánh: Dùng compa với độ mở sao cho hai mũi nhọn compa trùng với hai đầu của một đoạn thẳng. Với cùng độ mở đó ta có thể so sánh với độ dài đoạn thẳng thứ hai.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 40 trang 92 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách so sánh: Dùng compa với độ mở sao cho hai mũi nhọn compa trùng với hai đầu của một đoạn thẳng. Với cùng độ mở đó ta có thể so sánh với độ dài đoạn thẳng thứ hai.

Kết quả so sánh: \(LM < AB = IK < ES = GH < CD = PQ\)

Đánh dấu như trong hình: 

Bài 40 trang 92 SGK Toán 6 tập 2
 

» Bài tập tiếp theo: Bài 41 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 40 trang 92 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu