Bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

Bài 39 trang 92 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 39 trang 92 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

Trên hình vẽ dưới đây, ta có hai đường tròn \((A; \, 3cm)\) và \((B; \, 2cm)\) cắt nhau tại \(C, \, D, \, AB = 4cm.\) Đường tròn tâm \(A, \, B\) lần lượt cắt đoạn thẳng \(AB\) tại \(K, \, I.\)

Đề bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

a) Tính \(CA, \, CB, \, DA, \, DB.\)

b) \(I\) có phải là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) không?

c) Tính \(IK.\)

» Bài tập trước: Bài 38 trang 91 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 39 trang 92 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm
Đường tròn tâm \(O\), bán kính \(R\) là hình gồm các điểm cách \(O\) một khoảng bằng \(R\), kí hiệu \((O, \, R)\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

a)

Vì \(C, \, D\) thuộc \((A; \, 3cm)\) nên \(AC = 3cm, \, AD = 3cm\)

Vì \(C, \, D\) thuộc \((B; \, 2cm)\) nên \(BC = 2cm, \, BD = 2cm\)

b)

Do \(I\) thuộc \((B; \, 2cm)\) nên \(BI = 2cm\)

Trên tia \(BA\) có \(BI = 2cm < BA = 4cm\) nên điểm \(I\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\)

Suy ra:

 \(BI + IA = AB \\ \Rightarrow AI = AB - BI = 4 - 2 = 2 \, (cm)\)

\(\Rightarrow AI = IB= 2cm\)

Vậy \(I\) là trung điểm của \(AB\)

c)

Vì \(K\) thuộc \((A; \, 3cm)\) nên \(AK = 3cm\)

Trên tia \(AK\) có \(AI = 2cm < AK = 3cm\) nên điểm \(I\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(K\)

\(\Rightarrow IK = AK - AI = 3cm - 2cm = 1cm\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 40 trang 92 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 39 trang 92 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 39 trang 92 SGK Toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu