Đáp án bài 41 trang 92 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 41 trang 92 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

 Đố: Xem hình 51. So sánh AB + BC + AC với OM bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

hình 51
 

Đáp án:

Đáp án bài 41 trang 92 sgk toán 6 tập 2

- So sánh bằng mắt: AB + BC + AC = OM

- Kiểm tra (bằng thước đo hay compa): Trên tia OM kể từ O ta đặt liên tiếp ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt bằng AB, BC, CA. Ta thấy điểm cuối trùng với M.

Vậy AB + BC + AC = OM

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 41 trang 92 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu