Bài 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2

Bài 42 trang 93 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 42 trang 93 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 42 trang 93 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các dạng bài tập đường tròn khác.

Đề bài 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2

Vẽ lại các hình sau (đúng kích thước  như hình đã cho) 

Bài 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2
 

» Bài tập trước: Bài 41 trang 93 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 42 trang 93 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

a) Trước hết vẽ đường tròn bán kính \(1.2 cm\) rồi vẽ đường kính. Trên hai nửa mặt phẳng bờ đối nhau là đường kính vẽ hai nửa đường tròn có đường kính lần lượt là đoạn nối tâm tới một đầu của đường kính vừa vẽ. Sau cùng tô  màu như hình vẽ.

b) Trước hết, vẽ hình vuông. Lấy giao điểm của hai đường chéo làm tâm vẽ \(5\) đường tròn có bán kính lần lượt bằng bán kính của \(5\) đường tròn đã cho.

c) Trước  hết vẽ đường tròn ở chính giữa có bán kình \(R\). Vẽ một đường tròn phụ trùng với tâm đường tròn vừa vẽ, bán kính \(2 R\). Trên đường tròn phụ, vẽ liên tiếp 6 dây, mỗi dây có độ dài \(2R\). Sau đó vẽ sáu đường tròn có tâm là mút của mỗi dây.

d) Vẽ đường tròn bán kính \(R\) bằng bán kính của đường tròn ở chính giữa. Vẽ liên tiếp sáu dây, mỗi dây dài \(R\). Vẽ sáu nửa đường tròn ra phía ngoài của đường tròn vừa vẽ mỗi nửa đường tròn có đường kính là mỗi dây.

» Bài tập tiếp theo: Bài 43 trang 94 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 42 trang 93 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top