Đáp án bài 4 trang 180 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 180 SGK Lý học lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Chọn câu đúng.

Tính chất hóa học của một nguyên tử phụ thuộc:

A. nguyên tử khối;

B. số khối;

C. khối lượng nguyên tử;

D. số các đồng vị.

Trả lời

Đáp án A

Tính chất hóa học của một nguyên tử phụ thuộc vào nguyên tử số của nguyên tử đó.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X