Giải bài 6 trang 180 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 180 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Số nuclôn trong 27.13Alà bao nhiêu?

A. 13.                      B. 14.

C. 27.                      D. 40.

Hướng dẫn giải

Kí hiệu hạt nhân: azX (A là số nuclon; Z là số proton; A - Z là số notron)

Trả lời

Đáp án C

Số nuclon 27.13A trong là 27

Thanh Long (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ