Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 3 trang 180 SGK vật lí 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 180 sách giáo khoa vật lí lớp 12

Đề bài

Xác định khối lượng tính ra u  của hạt nhân  126C.
 

Hướng dẫn giải Bài 3 trang 180 SGK vật lí  12

Khối lượng của hạt nhân:

mhn=12u−6.m= 12u−6.5,486.10−4u

         =11,99670u

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 180 SGK Vật lí 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 180 SGK vật lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    16:45 PM
23/08/2018    16:45 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu