Đáp án bài 5 trang 180 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 180 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng:

A. số prôtôn;

B. số nơtron;

C. số nuclôn;

D. khối lượng nguyên tử.

Hướng dẫn giải

Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số proton và khác số notron

Trả lời

Đáp án A.

Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng số prôtôn.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X