Đáp án bài 7 trang 180 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 7 trang 180 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Số nơtron trong hạt nhân 27.13Al là bao nhiêu?

A. 13.                      B. 14.

C. 27.                      D. 40.

Hướng dẫn giải

Kí hiệu hạt nhân:   (A là số nuclon; Z là số proton; A - Z là số notron)

Trả lời

Đáp án B.

Số notron trong hạt nhân 27/13 Al là:  (A - Z) = 27 - 13 = 14 nơtron.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X