Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 7 trang 180 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 7 trang 180 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Số nơtron trong hạt nhân 27.13Al là bao nhiêu?

A. 13.                      B. 14.

C. 27.                      D. 40.

Hướng dẫn giải

 

Kí hiệu hạt nhân:   (A là số nuclon; Z là số proton; A - Z là số notron)
 

Trả lời

Đáp án B.

Số notron trong hạt nhân 27/13 Al là:  (A - Z) = 27 - 13 = 14 nơtron.

doctailieu.com
Tải về
23/08/2018    20:55 PM
23/08/2018    20:55 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu