Bài tập 4 trang 56 sgk Toán 7 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì ( nhọn, vuông, tù)? Tại sao?

Hướng dẫn giải

Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn vì nếu góc đó là góc vuông hoặc tù thì hai góc còn lại phải lớn hơn góc vuông nên tổng ba góc của tam giác lớn hơn 180⁰

(vô lý với  định lý tổng ba góc của tam giác)

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 56 sgk Toán 7

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài tập 4 trang 56 sgk Toán 7 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    01:00 AM
11/08/2018    01:00 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu