Bài 3 trang 56 sgk Toán 7

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 56 sách giáo khoa Toán 7 tập 2.

Đề bài

Cho tam giác ABC, với góc A = 100⁰, góc B = 40⁰

a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác

b) Tam giác ABC là tam giác gì?

Hướng dẫn giải  Bài 3 trang 56 sgk Toán 7

Giải bài tập 3 trang 56 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

a) Tam giác ABC có góc A = 100⁰, góc B = 40⁰

Áp dụng định lý tổng ba góc trong tam giác vào tam giác ABC ta được

góc A + B + C = 180⁰

=> góc C = 180⁰ - (A + B)

= 180⁰ - ( 100⁰ + 40⁰) = 40⁰

Vì 100⁰ > 40⁰ nên góc A > góc B > góc C do đó cạnh lớn nhất của tam giac ABC là BC

b) Tam giác ABC có góc C = góc B = 40⁰ do đó tam giác ABC cân tại A.

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 56 SGK Toán 7

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 56 sgk Toán 7 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    23:00 PM
10/08/2018    23:00 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu