Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 3 trang 77 sgk Toán 5 về tỉ số phần trăm

Hướng dẫn chi tiết đáp án bài 3 trang 77 sách giáo khoa toán 5 tiết học giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 3: Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, trong đó có số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo đó là bao nhiêu mét?

Đáp án

Số vải để may quần là:

345 x 40 : 100 =138 (m)

Số vải để may áo là:

345 – 138 = 207 (m)

Đáp số: 207m vải.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    09:20 AM
17/07/2018    09:20 AM
Back to top