Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 3 trang 75 sách giáo khoa Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 75 SGK Toán lớp 5 tập 1 tiết học giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 3: Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học của lớp đó?

Đáp án

Tóm tắt:

Cả lớp: 25 học sinh

Nữ: 13 học sinh

13: 25 =….%

Tỉ số phần trăm của số nữ và số học sinh của lớp là:

13: 25 = 0,52 = 52%

Đáp số: 52%.

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    21:34 PM
16/07/2018    21:34 PM
Back to top