Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 1 tiết luyện tập trang 77 sgk Toán 5

Đáp án bài 1 trang 77 sách giáo khoa toán 5 tiết học luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 1 Luyện tập : a) Tìm 15% của 320;

b) Tìm 24% của 235m2;

c) Tìm 0,4% của 350.

Đáp án

a) Tìm 15% của 320: 320 x 15 : 100 = 48 (kg)

b) Tìm 24% của 235m²: 235 x 24 : 100 = 56,4 (m²)

c) Tìm 0,4% của 350: 350 x 0,4 : 100 = 1,4.

doctailieu.com
Back to top