Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 1 trang 75 sách giáo khoa Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 75 SGK Toán lớp 5 tập 1 tiết học giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 1: Viết các số thập phân sau thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

0,57;

0,52;

0,3;

0,234;

1,35.

Mẫu: 0,57 = 57%

Đáp án

0,52 = 52%;

0,3 = 30%

0,234 = 23,4%

1,35 = 135%

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    17:34 PM
16/07/2018    17:34 PM
Back to top