Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 2 trang 75 sách giáo khoa Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 75 SGK Toán lớp 5 tập 1 tiết học giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

a) 19 và 30;

b) 45 và 61;

c) 1,2 và 26.

Mẫu: 19 : 30 = 0,6333... = 63%

Chú ý: Nếu phần thập phân của thương có nhiều chữ số thì chỉ lấy đến 4 chữ số.

Đáp án

b) 45: 61 = 0,7377… = 73,77%

c) 1,2 : 26 = 0,0461… = 4,61%

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    19:34 PM
16/07/2018    19:34 PM
Back to top