Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 2 trang 77 sgk Toán 5

Hướng dẫn chi tiết đáp án bài 2 trang 77 sách giáo khoa toán 5 tiết học giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 2: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng, Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi suất là bao nhiêu?

Đáp án bài 2 trang 77 sgk Toán 5

Tiền lãi sau một tháng là:

5 000 0000 x 0,5 : 100 = 25 000 (đồng)

Cả tiền gửi và tiền lãi suất sau một tháng là:

5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 (đồng)

Đáp số: 5 025 000 đồng.

  • Xem thêm

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 77 sgk Toán 5

» Bài tham khảo: Bài 1 trang 77 sgk Toán 5

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    07:20 AM
17/07/2018    07:20 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top