Trả lời câu hỏi bài 3 trang 67 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn giải và đáp án câu hỏi bài 3 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Câu hỏi 1

Xem hình 23a.

a) Tính x/y.

b) Tính x khi y = 5.

Lời giải

a) Dựa vào tính chất đường phân giác của tam giác, ta có

Câu hỏi 2

Tính x trong hình 23b.

Lời giải

Dựa vào tính chất đường phân giác của tam giác, ta có

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 3 trang 67 sgk Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu