Đáp án câu hỏi bài 3 trang 65 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 trang 65 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Vẽ tam giác ABC, biết:

AB = 3cm; AC = 6cm; góc A = 100⁰.Dựng đường phân giác AD của góc A (bằng compa, thước thẳng), đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các tỉ số  (h.20).


Hình 20
Đáp án lời giải

BD ≈ 2 cm; DC ≈ 4 cm

Đáp án bài 3

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X