Đáp án câu hỏi bài 3 trang 65 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 trang 65 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Vẽ tam giác ABC, biết:

AB = 3cm; AC = 6cm; góc A = 100⁰.Dựng đường phân giác AD của góc A (bằng compa, thước thẳng), đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các tỉ số  (h.20).


Hình 20
Đáp án lời giải

BD ≈ 2 cm; DC ≈ 4 cm

Đáp án bài 3

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án câu hỏi bài 3 trang 65 sgk Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu