Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 3 trang 146 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 146 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Nêu các tính chất và tác dụng của tia X?

Đáp án

- Tính chất:

+ Tính chất nổi bật và quan trọng nhất của tia X là khả năng đâm xuyên.

+ Tia X làm đen kính ảnh.

+ Tia X làm phát quang một số chất.

+ Tia X làm ion hoá không khí.

+ Tia X có tác dụng sinh lí: nó huỷ diệt tế bào.

- Tác dụng:

+ Y học: chụp chiếu điện, chữa ung thư.

+ Trong công nghiệp: tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại và trong các tinh thể.

+ Trong giao thông: kiểm tra hành lí của hành khách.

+ Trong các phòng thí nghiệm: nghiên cứu thành phần và cấu trúc của các vật rắn.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 146 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    18:50 PM
19/08/2018    18:50 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu